Celem badania realizowanego w ramach projektu „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski – Poland Meetings Impact 2015” było określenie ekonomicznego znaczenia spotkań i wydarzeń (m. in. społecznych, gospodarczych, biznesowych) odbywających się na terenie Polski i ukazanie ich wkładu w gospodarkę. W związku z wyznaczonym celem postawiono następujące pytania badawcze: 1) jaka jest struktura wydatków […]

Szanowni Państwo, Raport „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski – Poland Meetings Impact 2015” to publikacja ukazujący ogromną rolę i znaczenie polskiego przemysłu spotkań. W imieniu całego zespołu chcialbym podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie opracowania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Meeting Professionals International Foundation. Jako wieloletni członek MPI zawodowo związany z promocją Polski […]

Raport

Organizatorzy

Partner strategiczny

Partner technologiczny

Partnerzy branżowi