Badanie

Projekt mieści w sobie 4 fazy badań:

1. BADANIE PROFILU UCZESTNIKA
Badania profilowe uczestników spotkań i wydarzeń biznesowych, w tym wydarzeń targowych, które są prowadzone jako wśród Polaków tak i wśród cudzoziemców.
Badanie ma charakter losowo-kwotowy i jest przeprowadzane w trakcie wybranych wydarzeń i spotkań, które odbywają się w ciągu roku w największych miastach naszego kraju. To wydarzenia trwające jeden dzień, dwa i ponad dwa dni. Przedmiotem estymacji są: przeciętna liczba noclegów zakupionych przez uczestnika przypadająca na jeden dzień trwania spotkania lub wydarzenia oraz przeciętne wydatki uczestnika na noclegi, gastronomię, usługi kulturalne i rekreacyjne.

2. BADANIE WŚRÓD ORGANIZATORÓW
Badanie organizatorów w Polsce ma na celu określenie ich charakteru, wielkości, wydatków, a dzięki temu wpływu, jaki ma przemysł spotkań na polską gospodarkę.
Pod uwagę będą wzięte organizatorzy różnego rodzaju wydarzeń, tj: agencje eventowe, korporacje, stowarzyszenia, instytucje publiczne, organizatorzy podróży motywacyjnych, organizatorzy targów i konferencji, organizatorzy kongresów.

3. BADANIE OBIEKTÓW POSIADAJĄCYCH SALE I UDOGODNIENIA DO PROWADZENIA KONFERENCJI, TARGÓW, KONGRESÓW ORAZ INNYCH WYDARZEŃ
Badanie obiektów w Polsce ma na celu określenie ich charakteru, wielkości, wydatków, a dzięki temu wpływu, jaki ma przemysł spotkań na polską gospodarkę. Grupą docelową są obiekty, które posiadają sale konferencyjne, oraz udogodnienia techniczne spełniające wymagania do prowadzenia konferencji, targów, kongresów, spotkań biznesowych oraz innych wydarzeń związanych z przemysłem spotkań . Są to takie obiekty, jak Hotele, Centra konferencyjne oraz targowe, hale widowiskowo-sortowe, stadiony, uczenie, obiekty kultury, zamki, pałace i dworki, sale konferencyjne w biurowcach.

4. BADANIE ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWE SPOTKAŃ

Narzędzie techniczne:

Technicznym narzędziem projektu występuje firma Z-Factor, która specjalizuje się w świadczeniu szeregu usług doradczych i konsultingowych dla branży turystycznej. Firma Z-Factor przez ostatnie półtora roku wypracowała sobie pozycję niekwestionowanego lidera w zakresie dostarczania analiz rynku spotkań dla podmiotów komercyjnych w Polsce. Podane narzędzie udostępnia system ankietowy w trybie online, co ułatwia system komunikacyjny .