Aktualności
Poland Meetings Impact podziękowania
18 marca 2017

Szanowni Państwo,

Raport „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski – Poland Meetings Impact 2015” to publikacja ukazujący ogromną rolę i znaczenie polskiego przemysłu spotkań. W imieniu całego zespołu chcialbym podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie opracowania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Meeting Professionals International Foundation. Jako wieloletni członek MPI zawodowo związany z promocją Polski na arenie międzynarodowej bardzo się cieszę, że udało się połączyć te dwa światy.

W tworzenie raportu zaangażowały się wszystkie stowarzyszenia branżowe, wszystkie biura marketingu miejsc (convention bureaux) działające w Polsce oraz media branżowe. Analiza nie byłaby możliwa bez pozyskania partnera technologicznego, jakim była firma Z-factor, która specjalnie na potrzeby badania przygotowała narzędzie badawcze. Natomiast partnerem wydania raportu jest Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, które już na dobre wpisało się na listę rozpoznawalnych polskich obiektów, goszczących spotkania i wydarzenia o krajowym i międzynarodowym charakterze. Finalnie jednak kluczowymi okazały sie trzy grupy interesariuszy: uczestnicy spotkań, gestorzy bazy noclegowej i konferencyjnej oraz organizatorzy spotkań. Bez Państwa przygotowanie opracowania byłoby niemożliwe. Za każdą przesłaną ankietę, uzupełnione dane i kilkadziesiąt spotkań bardzo dziękuję.

Organizatorami projektu dotyczącego wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Polski są Meeting Professionals International Poland Chapter oraz Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. Do grona autorów zostały zaproszone Panie Profesor: Ewa Dziedzic oraz Jadwiga Berbeka i Magdalena Kondas. Natomiast zespół projektowy tworzyli również Wojciech Liszka i Kinga Soćko. Swoim doświadczeniem dzieliła się także Agnieszka Faracik-Leśniak, która jako prezes MPI Poland Chapter nadzorowała cały projekt. Bez Państwa nie udałoby sie przygotować raportu, który nie tylko pokazuje siłę przemysłu spotkań, ale również integruje wszystkie nasze środowiska podczas piątego, jubileuszowego Meetings Week Poland. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję.

Z wyrażami szacunku
dr Krzysztof Celuch