Zespół projektowy

 1. dr Krzysztof Celuch
  Absolwent turystyki i rekreacji na AWF w Warszawie oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji (Grupa Uczelni Vistula), opiekun koła naukowego turystyki biznesowej, członek rady wydawniczej czasopisma „Problemy turystyki i rekreacji” oraz organizator studenckiej konferencji naukowej IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw. Wykładowca akademicki studium Event Management SBE na Uniwersytecie Warszawskim oraz profesor wizytujący i kierownik projektów badawczych w San Diego State University. Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz autor raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry Report”. Założyciel i pierwszy prezes Międzynarodowego Stworzyszenia Organizatorów Spotkań MPI POLAND oraz członek rady dyrektorów Meeting Professionals International z siedzibą w Dallas, USA. Przewodniczący kapituły programu „Osobowość Roku MICE Poland”, juror konkursu MP POWER AWARD oraz nagrody Crystal Awards przyznawanej przez organizację Site z siedzibą w Chicago. W 2007 i 2008 roku przez magazyn „The Meeting Professional” został wyróżniony jako jeden z „30 osób poniżej 30 roku życia wywierająca największy wpływ na globalną społeczność spotkań”. Wyróżniony w nagrodą MPI RISE AWARD Young Professional Achievement (2010), nagrodą Pacesetter Award for Young Professionals by Convention Industry Council (2012) oraz wyróżnieniem „DMAI 30 under 30” dla liderów przemysłu spotkań (2013). Krzysztof jako jedyny Polak jest akredytowanym trenerem MPI Global Training, w 2009 zdobył tytuł Certificate of Incentive and Travel Executive (CITE), w 2010 tytuł Certificate Meetings Management (CMM), a w 2013 tytuł Certificate Incentive Specialist (CIS). Trener programu CSR Travelife oraz programu Certificate Incentive Specialist.
 2. Ewa Dziedzic - dr hab. prof. SGH w Katedrze Turystyki
  Od 2010 r. kierownik Katedry Turystyki SGH. Jest absolwentką SGH, w której uzyskała stopień zawodowy i wszystkie stopnie naukowe w oparciu o rozprawy z zakresu ekonomicznych zagadnień turystyki. W pracach badawczych koncentruje się na problemach efektów gospodarczych turystyki, konkurencyjności gospodarki turystycznej, zrównoważonego rozwoju w turystyce i badaniach marketingowych. Uczestniczyła w pracach metodologicznych nad stworzeniem i wdrożeniem rachunku satelitarnego turystyki w Polsce, a następnie kierowała zespołami przygotowującymi ten rachunek na zlecenie Departamentu Turystyki. W latach 2008–2009 była konsultantem krajowym w ramach finansowanego przez EUROSTAT projektu dotyczącego wdrażania rachunku satelitarnego turystyki w krajach UE.Jest członkiem zespołu opracowującego coroczne raporty na temat przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce dla Convention Bureau działające przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Współpracuje z organami administracji publicznej uczestnicząc w zespołach zajmujących się doskonaleniem systemu badań nad turystyką i monitorowania rozwoju turystyki w Polsce. Uczestniczy w pracach współpracującej ze Światową Organizacją Turystyki sieci InRouTe, zajmującej analizami ekonomicznymi i pomiarem zjawiska turystyki na poziomie regionów. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i monografiach, redaktor naukowy czterech monografii poświęconych różnym aspektom badań nad turystyką. Współautorka słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego poświęconego terminologii z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii.
 3. Jadwiga Berbeka - dr hab. prof. UEK
  Autorka i współautor kilku publikacji nt turystyki biznesowej. Recenzent raportów Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce Poland Meetings & Events Industry Report 2011 oraz 2012; Doradca w zakresie przygotowywania kwestionariusza ankietowego do badań przemysłu spotkań w Polsce planowanych przez Convention Beareau of Poland – 2012; Opiekun pracownika Naukowego z ramienia uczelni macierzystej (home mentor) w projekcie badawczym realizowanym w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej SCIEX. Projekt: „The Role of the Destination Management Organizations in Sustainable Tourism Development: A Cross-Country Analysis”. Ekspert w zakresie turystyki międzynarodowej; wykłady na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych z zakresu Międzynarodowych rynków turystycznych; wykłady w ramach programu Erasmus w San Sebastain (Hiszpania) i Porto (Portugalia); Kierownik tematów badawczych takich jak: Turystyka martyrologiczna w Polsce (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau), 2011, Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, 2012. Członek Rad Naukowych konferencji (Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu”, 15-17 czerwiec 2011, Wałcz, „Popyt turystyczny”, 15-17 maj 2012, Kołobrzeg, Zachowania ekonomiczne kształtującej się polskiej klasy wyższej – badania, diagnozy, Warszawa 2012) Członek Kapituły Konkursu „NajwSPAnialsi” 2012 oceniającego ośrodki odnowy biologicznej i SPA oraz uzdrowiska i sanatoria na terenie Polski, organizowanego przez Massinfos, wydawcę przygotowującego dodatek „Gospodarka Polski. Relacje z Rynku” dystrybucja w ramach nakładu dziennika „Rzeczpospolita”.
 4. Magdalena Kondas
  Redaktor naczelna MeetingPlanner.pl; Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała polonistykę i dziennikarstwo, ale od kilku lat zajmuje się branżą eventową - próbuje ją zrozumieć i promować. Zaangażowana w promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji biznesowej wśród międzynarodowych organizatorów. Jako PR-owiec współpracowała z agencjami eventowymi. Przez kilka lat prowadziła branżowy magazyn „MICE Poland”. Była jednym z pomysłodawców i zaangażowana w realizację konkursu Osobowość Roku MICE Poland. Obecnie prowadzi portal branży eventowej MeetingPlanner.pl, który nie tylko dostarcza informacje i narzędzia niezbędne w pracy meeting plannerów, ale przede wszystkim buduje społeczność i integruje branżę eventową, czemu służyć ma także konkurs MP Power Awards. Były członek Kapituły Ambasadorów Kongresów Polskich, wykładowca Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie
 5. Wojciech Liszka
  Karierę rozpoczął z rozmachem w największym kasynie na świecie – Foxwoods Resorts & Casino w Conncecticut, USA. W Polsce przez 11 lat związany był z prestiżową marką hoteli Radisson Blu w Szczecinie, Warszawie i Krakowie. W 2015 roku założył firmę Z—Factor. Poza doradztwem operacyjnym, Z—F specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych narzędzi dla hoteli takich jak: Meetings Outlook – system benchmarkingu konferencyjnego online, czy program Test Call, służący do badania i podnoszenia efektywności sprzedaży. Wojciech Liszka w swojej pracy jest niezwykle skuteczny i otwarty na ciekawe inicjatywy. Nigdy nie boi się tego co nowe, dotąd niepoznane i przez nikogo nieosiągnięte. Jego pomysły i działania przez lata wyróżniały wśród konkurencji hotele, w których pracował. Radisson Blu Hotel Kraków, z którym związany był przez ostatnich kilka lat, został w tym czasie nagrodzony m.in. przez Business Traveller jako najlepszy hotel biznesowy w Polsce, a magazyn Forbes wyróżnił go jako laureata plebiscytu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” za uzyskanie jako pierwszy hotel na świecie i pierwsza firma w Polsce certyfikatu BS8901. Wojciech jest też pomysłodawcą i inicjatorem Poland Business Run – charytatywnej imprezy sportowej, a obecnie największego w Polsce biegu sztafetowego oraz Meetings Week Poland – aktualnie największego wydarzenia branży spotkań w kraju. Poza działalnością hotelową przewodniczy Radzie Biznesu Grupy Uczelni Vistula w Warszawie oraz od lat aktywnie angażuje się w działalność organizacji Meeting Professionals International Poland, której był współzałożycielem, a jej członkowie dwukrotnie powierzyli mu stanowisko Prezesa. Ma swoje zdanie, siłę przebicia, chętnie dzieli się swoją wiedzą i pasją. I zawsze podkreśla, że to dopiero początek… Prywatnie pasjonat i międzynarodowy sędzia koszykówki, zapalony biegacz i wieczny optymista.
 6. Kinga Soćko
  Junior Project Manager ICP Group S.A, dział Destination Management Company, wcześniej specjalista ds. konferencji, Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. Kinga, mimo młodego wieku, działa w branży spotkań już od pięciu lat. W ostatnim czasie dała się poznać jako project manager nadzorujący przygotowania do międzynarodowej konferencji European Meetings & Events Conference EMEC 2015. Audytor w Z-factor odpowiedzialna za prowadzenie badań jakości obsługi gości biznesowych w hotelach oraz weryfikację badań przeprowadzanych przez innych audytorów. Zdobywczyni Convention Industry Council Pacesetter Award, Meeting Professionals International RISE Award oraz MPI Poland Okrycie Roku. Wolontariusz Fundacja VIVA w Warszawie oraz Fundacja WWF w Warszawie.